ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรียากมล รักชนะ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2566,13:03  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรียากมล รักชนะ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2566,12:04  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรียากมล รักชนะ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2566,11:45  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิภารัตน์ พรหมแก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,15:53  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โปรแกรมScratch เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย วิชาวิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนตาขุน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิภารัตน์ พรหมแก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,15:49  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในหลักสูตรโรงเรียนตาขุน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิภารัตน์ พรหมแก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,15:42  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบรายงานการจัดทำสื่อ
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิภารัตน์ พรหมแก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,15:38  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..