ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : กิจกรรมกลางแจ้ง/กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ชื่อนักเรียน : ระดับชั้นอนุบาล 2 ห้องครูโบ
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2566,14:09   อ่าน 29 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ร่วมแสดงบนเวที งานวัดตาขุน
ชื่อนักเรียน : ระดับชั้นอนุบาล 2 ห้องครูโบ
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2566,14:00   อ่าน 25 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมวันลอยกระทง
ชื่อนักเรียน : ระดับชั้นอนุบาล 2 ห้องครูโบ
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2566,13:57   อ่าน 40 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมทัศนศึกษา
ชื่อนักเรียน : ระดับชั้นอนุบาล 2 ห้องครูโบ
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2566,13:52   อ่าน 33 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมวันเกิดเพื่อนของฉัน
ชื่อนักเรียน : ระดับชั้นอนุบาล 2 ห้องครูโบ
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2566,13:48   อ่าน 35 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมวันไหว้ครู
ชื่อนักเรียน : ระดับชั้นอนุบาล 2 ห้องครูโบ
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2566,13:45   อ่าน 28 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เคลือบฟลูออไรด์นักเรียนอนุบาล
ชื่อนักเรียน : ระดับชั้นอนุบาล 2 ห้องครูโบ
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2566,12:15   อ่าน 48 ครั้ง
ชื่อผลงาน : Continuous Game! 2/1
ชื่อนักเรียน : ธันยมัย เพชรผ่อง
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2566,12:12   อ่าน 31 ครั้ง