ผู้บริหาร

นางดวงแข ยอดแสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/10/2022
ปรับปรุง 16/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 46473
Page Views 55754
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดโกศาวาส กะเปา คีรีรัฐนิคม 0-7739-0077
2 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง กะเปา คีรีรัฐนิคม
3 โรงเรียนวัดอินทราวาส กะเปา คีรีรัฐนิคม
4 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง กะเปา คีรีรัฐนิคม
5 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม
6 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม
7 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม
8 โรงเรียนบ้านหินดาน ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม
9 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม 077294947
10 โรงเรียนบ้านปากโตน ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
11 โรงเรียนบ้านท่าขนอน ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
12 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
13 โรงเรียนบ้านโตนยาง ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
14 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
15 โรงเรียนวัดน้ำหัก น้ำหัก คีรีรัฐนิคม
16 โรงเรียนบ้านบางขนุน บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม 077380165
17 โรงเรียนบ้านน้ำราด บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม 019799235
18 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม
19 โรงเรียนบ้านทำเนียบ บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม
20 โรงเรียนบ้านปากหาร บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
21 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
22 โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
23 โรงเรียนบ้านยาง บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
24 โรงเรียนวัดนิลาราม บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
25 โรงเรียนบ้านย่านยาว บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
26 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน บ้านยาง คีรีรัฐนิคม
27 โรงเรียนบ้านย่านมะปราง ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
28 โรงเรียนบ้านบางพระ ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
29 โรงเรียนบ้านมะเลาะ ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
30 โรงเรียนบ้านท่าไคร ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
31 โรงเรียนบ้านวังพลาย ย่านยาว คีรีรัฐนิคม
32 โรงเรียนบ้านท่าแซะ คลองไทร ท่าฉาง 077-331171-2
33 โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ คลองไทร ท่าฉาง
34 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู คลองไทร ท่าฉาง
35 โรงเรียนชุมชนบ้านโตนดสูง คลองไทร ท่าฉาง
36 โรงเรียนวัดอัมพาราม คลองไทร ท่าฉาง
37 โรงเรียนวัดจันทาราม ท่าฉาง ท่าฉาง
38 โรงเรียนบ้านคชาธาร ท่าฉาง ท่าฉาง
39 โรงเรียนวัดอินทาราม ท่าฉาง ท่าฉาง
40 โรงเรียนวัดบ่อมะปริง ท่าฉาง ท่าฉาง
41 โรงเรียนวัดพระพรหม ท่าเคย ท่าฉาง 077389117
42 โรงเรียนวัดนันทาราม ท่าเคย ท่าฉาง
43 โรงเรียนวัดบางปอ ท่าเคย ท่าฉาง 0906988399
44 โรงเรียนบ้านคลองวัว ท่าเคย ท่าฉาง 0621419598
45 โรงเรียนบ้านหน้าซึง ปากฉลุย ท่าฉาง
46 โรงเรียนวัดบางคราม ปากฉลุย ท่าฉาง
47 โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ ปากฉลุย ท่าฉาง
48 โรงเรียนวัดน้ำพุ เขาถ่าน ท่าฉาง
49 โรงเรียนวัดบางน้ำจืด เขาถ่าน ท่าฉาง
50 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร เขาถ่าน ท่าฉาง
51 โรงเรียนบ้านควนรา เขาถ่าน ท่าฉาง
52 โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก เสวียด ท่าฉาง
53 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ เสวียด ท่าฉาง 077461296 - 7
54 โรงเรียนวัดท่า เสวียด ท่าฉาง
55 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ คลองพา ท่าชนะ
56 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม คลองพา ท่าชนะ
57 โรงเรียนบ้านกลาง คลองพา ท่าชนะ
58 โรงเรียนบ้านคลองพา คลองพา ท่าชนะ
59 โรงเรียนบ้านชายท่า คลองพา ท่าชนะ
60 โรงเรียนบ้านท่าไท คลองพา ท่าชนะ
61 โรงเรียนบ้านแหลมดิน คันธุลี ท่าชนะ
62 โรงเรียนบ้านคันธุลี คันธุลี ท่าชนะ
63 โรงเรียนบ้านหนองสะบ้า คันธุลี ท่าชนะ
64 โรงเรียนบ้านควนสูง คันธุลี ท่าชนะ
65 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ คันธุลี ท่าชนะ
66 โรงเรียนตลาดหนองหวาย ท่าชนะ ท่าชนะ
67 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ท่าชนะ ท่าชนะ
68 โรงเรียนวัดชัยธาราวาส ท่าชนะ ท่าชนะ
69 โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย ท่าชนะ ท่าชนะ
70 โรงเรียนวัดสุมังคลาราม ท่าชนะ ท่าชนะ
71 โรงเรียนวัดมหาถูปาราม ประสงค์ ท่าชนะ
72 โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองรอก ประสงค์ ท่าชนะ 0-7738-0179
73 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ ประสงค์ ท่าชนะ 077-380181
74 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ประสงค์ ท่าชนะ 077380180
75 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ ประสงค์ ท่าชนะ
76 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ ประสงค์ ท่าชนะ
77 โรงเรียนวัดมัชฌิมาราม ประสงค์ ท่าชนะ
78 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก ประสงค์ ท่าชนะ
79 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ประสงค์ ท่าชนะ 077-924547
80 โรงเรียนบ้านศรีพนม ประสงค์ ท่าชนะ
81 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) ประสงค์ ท่าชนะ 0816317732
82 โรงเรียนต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ ประสงค์ ท่าชนะ
83 โรงเรียนวัดอัมพาวาส วัง ท่าชนะ 0-7727-4301
84 โรงเรียนวัดขจรบำรุง วัง ท่าชนะ
85 โรงเรียนบ้านดินก้อง วัง ท่าชนะ 0-7727-4300
86 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สมอทอง ท่าชนะ 0937757528
87 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สมอทอง ท่าชนะ
88 โรงเรียนบ้านหนองเหรียง สมอทอง ท่าชนะ
89 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สมอทอง ท่าชนะ 077-380185
90 โรงเรียนวัดพรุศรี พรุไทย บ้านตาขุน 077929024
91 โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน พรุไทย บ้านตาขุน
92 โรงเรียนวัดพะแสง พะแสง บ้านตาขุน
93 โรงเรียนบ้านปากน้ำ พะแสง บ้านตาขุน
94 โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 เขาพัง บ้านตาขุน
95 โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ เขาพัง บ้านตาขุน
96 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม เขาพัง บ้านตาขุน 0 7734 6093-4
97 โรงเรียนบ้านพัฒนา เขาพัง บ้านตาขุน 0993639992
98 โรงเรียนตาขุน เขาวง บ้านตาขุน
99 โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำ เขาวง บ้านตาขุน
100 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม เขาวง บ้านตาขุน 077380197
101 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม เขาวง บ้านตาขุน (077) 397038
102 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เขาวง บ้านตาขุน
103 โรงเรียนบ้านวังขุม เขาวง บ้านตาขุน 0828079438
104 โรงเรียนบ้านบางหิน คลองชะอุ่น พนม
105 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย คลองชะอุ่น พนม 097-3875728
106 โรงเรียนบ้านต้นยวน คลองชะอุ่น พนม
107 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น คลองชะอุ่น พนม
108 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม คลองชะอุ่น พนม
109 โรงเรียนบ้านแสนสุข คลองชะอุ่น พนม 077-398112
110 โรงเรียนบ้านบางปรุ คลองศก พนม 0878884986
111 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง คลองศก พนม 077-380203
112 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง คลองศก พนม
113 โรงเรียนวัดถ้ำวราราม คลองศก พนม 077-380211
114 โรงเรียนบ้านป่าตง ต้นยวน พนม
115 โรงเรียนบ้านจำปาทอง ต้นยวน พนม
116 โรงเรียนวัดปากตรัง ต้นยวน พนม
117 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง ต้นยวน พนม
118 โรงเรียนบ้านเขานาใน ต้นยวน พนม 077302100
119 โรงเรียนวัดพนม พนม พนม 077399380
120 โรงเรียนบ้านลูกเดือน พนม พนม
121 โรงเรียนโรงเรียนบ้านบางสาน พนม พนม 0-7793-0042
122 โรงเรียนบ้านใหญ่ พนม พนม
123 โรงเรียนบ้านเบญจา พลูเถื่อน พนม
124 โรงเรียนบ้านบางโหว่ พลูเถื่อน พนม
125 โรงเรียนวัดธัญญาราม พลูเถื่อน พนม
126 โรงเรียนบ้านช่องม้าเหลียว พังกาญจน์ พนม
127 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ พังกาญจน์ พนม (077) 399124
128 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม กรูด พุนพิน
129 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ กรูด พุนพิน
130 โรงเรียนบ้านแม่แขก กรูด พุนพิน 077401216
131 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ ตะปาน พุนพิน
132 โรงเรียนบ้านปลายคลอง ตะปาน พุนพิน
133 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ตะปาน พุนพิน
134 โรงเรียนบ้านบนไร่ ตะปาน พุนพิน 077-401026
135 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ตะปาน พุนพิน
136 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน ท่าข้าม พุนพิน
137 โรงเรียนธีราศรมวิทยาแผนกประถม ท่าข้าม พุนพิน
138 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพินแผนกประถม ท่าข้าม พุนพิน
139 โรงเรียนอนุบาลร่ามฤดี ท่าข้าม พุนพิน
140 โรงเรียนวัดตรณาราม ท่าข้าม พุนพิน 077-311010
141 โรงเรียนปกรณ์พิทยา ท่าข้าม พุนพิน
142 โรงเรียนบ้านท่าตะเภา ท่าข้าม พุนพิน
143 โรงเรียนธีราศรมวิทยา ท่าข้าม พุนพิน
144 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ท่าข้าม พุนพิน 311174
145 โรงเรียนบ้านไทรงาม ท่าข้าม พุนพิน
146 โรงเรียนเจริญเวชวิทยา ท่าข้าม พุนพิน
147 โรงเรียนบ้านนาค้อ ท่าสะท้อน พุนพิน 077294262
148 โรงเรียนบ้านบ่อกรัง ท่าสะท้อน พุนพิน
149 โรงเรียนบ้านหนองจอก ท่าสะท้อน พุนพิน
150 โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา ท่าสะท้อน พุนพิน
151 โรงเรียนวัดสุวรรณโกฏิ ท่าโรงช้าง พุนพิน
152 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด ท่าโรงช้าง พุนพิน
153 โรงเรียนวัดนาคาวาส ท่าโรงช้าง พุนพิน
154 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ท่าโรงช้าง พุนพิน
155 โรงเรียนวัดน้ำรอบ น้ำรอบ พุนพิน
156 โรงเรียนบ้านดอนมะตูม น้ำรอบ พุนพิน
157 โรงเรียนวัดรัษฎาราม บางงอน พุนพิน 077-931260
158 โรงเรียนวัดเกษมบำรุง บางงอน พุนพิน
159 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต บางงอน พุนพิน 077-380216
160 โรงเรียนวัดบางงอน บางงอน พุนพิน
161 โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ บางมะเดื่อ พุนพิน
162 โรงเรียนบ้านท่าม่วง บางมะเดื่อ พุนพิน
163 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล บางมะเดื่อ พุนพิน
164 โรงเรียนวัดบางมะเดื่อ บางมะเดื่อ พุนพิน
165 โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม บางเดือน พุนพิน 0-7744-3026
166 โรงเรียนบ้านแท่นแก้ว บางเดือน พุนพิน
167 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม บางเดือน พุนพิน
168 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ พุนพิน พุนพิน
169 โรงเรียนวัดสระพัง พุนพิน พุนพิน
170 โรงเรียนบ้านชุมแสง มะลวน พุนพิน
171 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ มะลวน พุนพิน
172 โรงเรียนวัดห้วยกรวด มะลวน พุนพิน
173 โรงเรียนอนุบาลกองบิน 7 มะลวน พุนพิน 0-7726-8507
174 โรงเรียนวัดบางพลา ลีเล็ด พุนพิน
175 โรงเรียนบ้านคลองราง ลีเล็ด พุนพิน
176 โรงเรียนวัดตรีธาราราม ลีเล็ด พุนพิน 0898662993
177 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ศรีวิชัย พุนพิน 077-491240
178 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม ศรีวิชัย พุนพิน
179 โรงเรียนวัดหนองไทร หนองไทร พุนพิน
180 โรงเรียนบ้านอ่างทอง หนองไทร พุนพิน
181 โรงเรียนบ้านยางงาม หนองไทร พุนพิน
182 โรงเรียนวัดหัวเตย หัวเตย พุนพิน
183 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ เขาหัวควาย พุนพิน
184 โรงเรียนอนุบาลวังบอนหอม เขาหัวควาย พุนพิน
185 โรงเรียนบ้านท่านาง เขาหัวควาย พุนพิน
186 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง ตะกุกเหนือ วิภาวดี
187 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ตะกุกเหนือ วิภาวดี
188 โรงเรียนวัดอรัญญาราม ตะกุกเหนือ วิภาวดี
189 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา ตะกุกเหนือ วิภาวดี
190 โรงเรียนสหกรณ์นิคม ตะกุกเหนือ วิภาวดี (077) 292097
191 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น ตะกุกใต้ วิภาวดี
192 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ตะกุกใต้ วิภาวดี
193 โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง ตะกุกใต้ วิภาวดี
194 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา ตะกุกใต้ วิภาวดี
195 โรงเรียนอนุบาลกิตติญาณโสภิต ไชยา
196 โรงเรียนอนุบาลพุทธนิคม (พุทธบุตร) ไชยา
197 โรงเรียนวัดชยาราม ตลาดไชยา ไชยา
198 โรงเรียนพุทธนิคม ตลาดไชยา ไชยา
199 โรงเรียนสารภีอุทิศ ตลาดไชยา ไชยา
200 โรงเรียนบ้านตะกรบ ตะกรบ ไชยา
201 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม ตะกรบ ไชยา
202 โรงเรียนบ้านห้วยพุน ตะกรบ ไชยา
203 โรงเรียนวัดไตรรัตนากร ทุ่ง ไชยา
204 โรงเรียนบ้านนาแค ทุ่ง ไชยา
205 โรงเรียนบ้านหนองมน ทุ่ง ไชยา
206 โรงเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง ปากหมาก ไชยา 077-270040
207 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง ปากหมาก ไชยา
208 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม ปากหมาก ไชยา
209 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ปากหมาก ไชยา
210 โรงเรียนบ้านนา ปากหมาก ไชยา
211 โรงเรียนบ้านพรุยายชี ปากหมาก ไชยา
212 โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง ป่าเว ไชยา
213 โรงเรียนวัดเววน ป่าเว ไชยา
214 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ป่าเว ไชยา
215 โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา ป่าเว ไชยา
216 โรงเรียนวัดเขาพนมแบก ป่าเว ไชยา
217 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า ป่าเว ไชยา
218 โรงเรียนบ้านแหลมทราย พุมเรียง ไชยา
219 โรงเรียนวัดพุมเรียง พุมเรียง ไชยา
220 โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ พุมเรียง ไชยา
221 โรงเรียนวัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) พุมเรียง ไชยา
222 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี เลม็ด ไชยา
223 โรงเรียนบ้านไทรงาม เลม็ด ไชยา
224 โรงเรียนวัดจาย(สุทธบูรราษฎร์) เลม็ด ไชยา
225 โรงเรียนวัดรัตนาราม เลม็ด ไชยา (077) 431537
226 โรงเรียนบ้านสามสัก เวียง ไชยา 0808790728
227 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย เวียง ไชยา 077-431202,077-431953
228 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา เวียง ไชยา 077431444
229 โรงเรียนวัดสุทธาวาส โมถ่าย ไชยา
230 โรงเรียนบ้านทือ โมถ่าย ไชยา
231 โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา โมถ่าย ไชยา