ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565 ทางโรงพยาบาลบ้านตาขุน นัดฉีดวัคซีน HPV (วัคซีนเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก) ณ ห้องประชุมโรงเรียนตาขุน เวลา 09.00 น. (อ่าน 86) 10 ต.ค. 65
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. (อ่าน 87) 01 ต.ค. 65
กระทรวงสาธารณสุขได้มีการรายงาน พบผู้ติดเชื้อฝีดาษวานร (Monkeypox) กระจายในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบทวีปยุโรป ซึ่งปัจจุบันมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 1,100 รายทั่วโลก #องค์การอนามัยโลก จึงประกาศให้โรคฝีดาษวานร เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (อ่าน 85) 01 ก.ย. 65