รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนตาขุน
105 ม.4   ตำบลเขาวง  อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230

Email : takhun.school@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :